در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
روز معلم

جشن روز معلم با قدردانی اولیا گرامی و جشن به میزبانی پایه ششم