در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
پروژه جابربن حیان سال 96

برگزاری نمایشگاه پروژه جابربن حیان در دبستان نورایمان

این نمایشگاه با همت و تلاش دانش آموزان و معلم آنهابرگزار شد که مورد بازدید معلمان و کادر مدرسه ، اولیا گرامی ، موسس مجموعه سرکار خانم بهرامچی و همکارانشان و مسئولین اداره و محور قرار گرفت.

بازدید دانش آموزان پایه ششم از نمایشگاه جابربن حیان دبیرستان نورایمان