در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
اردو موزه زمین شناسی

بازدید پایه چهارم از موزه زمین شناسی و اکتشافات معدن در تاریخ 9/10/96