محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
اوقات شرعی
تقویم
اردو موزه زمین شناسی

بازدید پایه چهارم از موزه زمین شناسی و اکتشافات معدن در تاریخ 9/10/96