در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
جشنواره غذا1

برگزاری جشنواره غذا ویژه همکاران نورایمان

 

 

 

 

صحبت های حاج آقا خسروی در مورد آیه اُنظر علی طعامک و نماز جماعت