در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
کارخانه

برگزاری اردوی بازدید از کارخانه فرش ویژه پایه های چهارم ، پنجم و ششم در تاریخ