در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
انتخابات

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

ثبت نام کاندیداهای شورا ، تبلیغات و رای گیری

تبلیغات دانش آموزان

رای گیری