محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
اوقات شرعی
تقویم
انتخابات

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

ثبت نام کاندیداهای شورا ، تبلیغات و رای گیری

تبلیغات دانش آموزان

رای گیری