در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
هفته تربیت بدنی

فعالیت های انجام شده در بزرگداشت هفته تربیت برنی

مسابقه روزنامه دیواری توسط دانش آموزان پایه چهلرم و پنجم


مسابقه نقاشی ورزشی ویژه پیش دبستان


برگزاری مسابقه بادکنک کی بالاتره ویژه دانش آموزان پایه اول


برگزاری مسابقه دو ویژه پایه دوم


برگزاری مسابقه دو با مانع ویژه دانش آموزان پایه سوم


برگزاری مسابقه وسطی ویژه دانش آموزان پایه چهارم


برگزاری مسابقه طناب کشی ویژه پایه پنجم


برگزاری مسابقه دارت ویژه پایه ششم