محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
اوقات شرعی
تقویم
فلوراید تراپی

انجام فلوراید تراپی برای تمام دانش آموزان با رضایت نامه از طرف والدین در تاریخ96/7/22