در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
سومین المپیاد درون مدرسه ای

 

افتتاحیه سومین المپیاد درون مدرسه ای