در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
انتخابات شورا دانش آموزی

 

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبستان نور ایمان در تاریخ 95/8/3