محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
اهدای کتاب به عنوان هدیه آخر سال

 

اهداء کتاب به عنوان هدیه ی آخر سال به دانش آموزان

در آخرین روز سال تحصیلی 95-94 برآن شدیم یادبودی از جنس علم و دانش به دانش آموزان اهدا کنیم