در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
اردوی پایان سال تحصیلی

اردو پایان سال تحصیلی

دانش آموزان نور ایمان در پایان سال تحصیلی برای خداحافظی جشنی را در اردوگاه شهید فهمیده برگزار کردند تا پایان یک سال تحصیلی پر از شادی و دوستی همراه با کسب مکارم اخلاقی و علم و دانش را جشن بگیرند .