در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
هفت سين

هفــــت سيـــن پـيــــــــش دبـسـتــــــان تـــا پـــايــــــه شـــشــــم