محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
اوقات شرعی
تقویم
اعطای لباس بسیج فرزانگان

اعطای لباس بسیج فرزانگان توسط خانم شمس به دانش آموزان داوطلب فرزانگان