در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
جلسه انجمن

سومین جلسه انجمن اولیاء و مربیان با حضور سرکار خانم بهرامچی، موسس مجتمع در روز چهارشنبه 93/9/19 برگزار گردید .