محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
پروژه

به بخش پروژه های دانش آموزان عزیزمون

 

 

نمایشگاه پروژه جابربن حیان دانش آموزان دبستان نورایمان در سال تحصیلی 97-96


  برگزاری نمایشگاه پروژه ی جابربن حیان

 

 

 

 

 

 


   پروژه پایه چهارم   

                                       

  پروژه پایه سوم 

  

                                        

    برگ ، دانه ، میوه(پایه اول)

      

                                 

       نتیجه ی پروژه کرم کمپوست

          

       چسباندن برگ و دانه (پایه ی اول )

         

      ساخت دست سازه ها ( پایه ی ششم )

   

   کاشت و پرورش دانه در خاک های مختلف

   

  

                                                              

پروژه پایه پنجم :  کِرم کمپوست مهمان دبستان نورایمان

   

 
پروژه پایه پنجم : گل بامبو