در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
پروژه

به بخش پروژه های دانش آموزان عزیزمون

 

 

نمایشگاه پروژه جابربن حیان دانش آموزان دبستان نورایمان در سال تحصیلی 97-96


  برگزاری نمایشگاه پروژه ی جابربن حیان

 

 

 

 

 

 


   پروژه پایه چهارم   

                                       

  پروژه پایه سوم 

  

                                        

    برگ ، دانه ، میوه(پایه اول)

      

                                 

       نتیجه ی پروژه کرم کمپوست

          

       چسباندن برگ و دانه (پایه ی اول )

         

      ساخت دست سازه ها ( پایه ی ششم )

   

   کاشت و پرورش دانه در خاک های مختلف

   

  

                                                              

پروژه پایه پنجم :  کِرم کمپوست مهمان دبستان نورایمان

   

 
پروژه پایه پنجم : گل بامبو