محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
کامپبوتر

 

تازه ها 

بچه ها ! تا حالا فکر کردین طرز صحیح نشستن پشت کامپیوتر چه جوری؟

هنگام کار با کامپیوتر شانه‌های خود را سفت و منقبض نکنید و آنها را در وضعیت آرام و ریکلس قرار دهید.

  در هنگام کار با کامپیوتر، پاهای خود را در موقعیت راحت و روی زمین قرار دهید و پاها و لگن باید بر ستون فقرات عمود باشد.

   روی صفحه کلید پهن نشوید،  و مچ دست خود را در زاویه 90 درجه نسبت به ستون فقرات قرار دهید.

در حین استفاده از کامپیوتر به صورت مکرر استراحت کنید و بلند شوید و حرکات کششی انجام دهد.

آموزش word