محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
اوقات شرعی
تقویم
سال تحصیلی 98-97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردو سورتمه - پایه ششم


 

 

 

 

 

 

 

 

اردوی باغ ریحانه - پایه های چهارم، پنجم و ششم


 

 

 

 

 

 

 

 

اردوی کلبه شادی-پایه های اول، دوم و سوم


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردوی علمی و تفریحی دریاچه خلیج فارس - پایه اول


 

 

 

 

 

 

 

اردوی زیارتی حمیده خاتون


 

 

 

 

 

 

اردوی باغ کتاب