محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
سال تحصیلی 98-97

 


        اینجا بخشی از فعالیت های نوگلان ما به نمایش گذاشته می شود:   

 

 

 

 

 

 

فهم قرآن (سوره مبارکه ناس)

 

 

 

 

 

 

شناخت امام حسین(ع)

 

 

 

 

 

 

 

ساخت چراغ راهنمایی

 

 

 

 

 

 

رنگ آمیزی و کلاژ (موضوع: امام رضا(ع))

 

 

 

 

 

 

 

 

درست کردن شال عزا

 

 

 

 

 

 

آموزش وسایل کلاس

 

 

 

 

 

 

آموزش معنای رشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش مشاغل

 

 

 

 

 

 

 

آموزش سه گوشه

 

 

 

 

 

 

 

آموزش دایره و نیم دایره