در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
جلسه معارفه پایه پنجم و ششم

 

پایه پنجم و ششم