در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
درباره ما

 

موقعيت جغرافيايي
عنوان