در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
تاریخچه

صفحه در دست طراحی می باشد

موقعيت جغرافيايي
عنوان